Profesia de medic veterinar, o activitate cu un impact important în zona socială și economică

În perioada 20 – 23 septembrie 2017 este organizat la Cluj -Napoca al XII -lea Congres Național de Medicină Veterinară, eveniment profesional de mare actualitate și cu o tradiție de peste 135 de ani (primul Congres a fost organizat în perioada 10-12 mai, anul 1882) Congres care se desfășoară sub deviza împreună pentru progresul medicinii veterinare românești .

În cadrul celor 11 Congrese Naţionale, cu participare numeroasă din partea colegilor, în special la cele 6 manifestări de după 1994, au fost adoptate rezoluţii importante pentru profesia noastră, precum: punerea bazelor legislative necesare privatizării serviciilor medicale veterinare în România, reînfiinţarea Colegiului Medicilor Veterinari, elaborarea criteriilor şi punctajelor pentru aprecierea calităţii activităţii profesionale, organizarea seminariilor din cadrul Sistemului Naţional de Educaţie Continuă ş.a.

Medicina veterinară ca profesie, indiferent de ţară, este pusă în slujba asigurării sănătăţii publice prin întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private pentru creşterea responsabilităţii, eficienţei şi contribuţieiprivind promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranţei lanţului alimentar de la producere la consumator, protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

Prima şcoală veterinară din lume a luat fiinţă la Lyon, în 1762, iar în ţara noastră, primele cursuri de medicină veterinară au început în cadrul a două instituţii medicale umane din Cluj şi Sibiu, apărând mai târziu şi în alte zone ale ţării.

Pe parcursul anilor şcolile de medicină veterinară s-au dezvoltat şi perfecţionat permanent, asigurând societăţii specialişti de înaltă ţinută profesională pentru acest important domeniu atît de necesar și important în zona socială și economică unei țări.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, în colaborare cu Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România.

Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ,cercetare, etc.

Trecerea la economia de piață, aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariția și consolidarea rapidă a proprietății private asupra animalelor și produselor de origine animală au condus la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar.

O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, s-a organizat în circumscripții sanitare veterinare teritoriale, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acțiuni de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om cuprinse în programul național, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor și creerea de locuri de muncă.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum și alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, pești, animale existente în zona silvatică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanțului de siguranță alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unității de procesare materii prime de origine animală și vegetală, depozite alimentare, unități de comercializare, unități de alimentație publică, cantine școlare și sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unități specifice, de procesareși comercializare produse de origine animal și non animală.

De asemenea sunt supravegheați producători individuali, înregistrați, care valorifică producția primară de lapte, miere și ouă, pește, produse vegetale, precum și alte unități cu profil zootehnic și prestatoare de servicii în domeniu.

În acest context medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să spijine și să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea și stabilitatea economică a localitățiilor unde aceștia activează, prin:

 • acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;
 • inregistrarea exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale, ca facilităţi pentru obţinerea de suvenţii sau alte ajutoare guvernamentale;
 • efectuarea acţiunilor de supraveghere, prin operaţiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare şi examene de laborator pentru prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
 • aplicarea criteriile de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalita spongiformă la bovine şi scrapia la ovine, pentru fiecare exploataţie în care se cresc aceste specii, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;
 • implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;
 • implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;
 • spijin de specialitate pentru valorificarea animalelor vi și a produselor provenite de la acestea (materii prime sau produse finite) pe plan național, intracomunitar și la export, de către operatorii din domeniul creșterii animalelor și din domeniul alimentar;
 • sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale prin identificarea producătorilor cu astfel de activităţi şi acordarea serviciilor de consultanţă privind asigurarea parametriilor tehnologici şi de calitate;
 • garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în dumeniu;
 • sprijin pentru amenajarea târgurilor de animale și piețe agroalimentare țărănești, în special în localităţiile cu tradiţie în acest sens şi care să asigure cerinţele impuse de  legislaţia în vigoare;
 • informarea patronatelor şi a asociaţilor profesionale din industria alimentară despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin  analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

Statutul de stat membru al Uniunii Europene impune un mod de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislației Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-și valorifice în deplină libertate, cunoștiințele și experiența pe care au dobândit-o, în condiții de dotare tehnică din ce în ce mai bune și cu siguranță într-o competiție profesională.

Regulile impuse de normele europene trebuie însoțite de intensificarea activității profesionale a personalului sanitar veterinar, o mai atentă supraveghere a evoluțiilor concrete din teren.

Se urmărește permanent, perfecționarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local, pentru ca medicul veterinar să se poziționeze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acționează, să prezinte un tot mai mare interes și aport pentru dezvoltarea economiei naționale.

Serviciile veterinare din România au acționat și vor acționa și în viitor cu competență și fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acționeze prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariție a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătății animalelor și să garante prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală și non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătății publice precum și în derularea schimburilor comerciale intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și alte priorități actuale.

Pentru ca profesia noastră să realizeze acestă menire, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Dr. Pențea Ioan — Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu

Tehnicianul veterinar este in echipă cu medicul veterinar, in actiunile sanitar-veterinare. Profesia de Tehnician veterinar este de asemenea de mare cautare in piata fortei de munca, motiv pentru care cererea pentru cursurile de calificare Tehnician veterinar este tot mai mare. La acest tip de curs de calificare nivelul 3, realizat in 1080 ore,respectiv 360 ore de teorie si 720 ore de practica, se formeaza competentele profesionale atat de necesare pentru Tehnician veterinar. Alte detalii ale cursului de calificare Tehnician veterinar le gasiti la adresa www.sbinfo.ro