Obligatoriu conform legii 211

Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.
Atentie: nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Cursul de specializare SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR va da solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor; Trasabilitatea deseurilor (identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseului, intocmirea evidentei cf. HG 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica deseuri periculoase, transportul si destinatia deseurilor); Evitarea sanctiunilor.

Regimul deseurilor implica: colectarea, stocare temporara, ambalare, etichetare, conditii de transport, valorificare, eliminare; Legislatie; Obligatii legale in sarcina agentilor economici; Intocmire documente; Raportari; Sinteze; Prelevare probe; Analiza factori de mediu

Vino la cursul: SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR!

Inscriere la:

Curs Specialist in managementul deseurilor