Formarea profesională a adulţilor focalizată tot mai mult pe nevoile pieţei forţei de muncă    

 Locurile de muncă sigure devin ţinta resursei umane, care este tot mai mult interesată de formarea profesională a adulţilor. Aceasta se poate realiza prin calea formală, respectiv cursuri autorizate, calea nonformală prin centre de evaluare a competenţelor profesionale autorizate si calea informală, realizată pe tot parcursul vieţii.

Tot mai multe persoane, din diverse medii sociale, doresc să se adapteze cerinţelor profesionale, pentru tot mai multe joburi din planul naţional.

Obiectivele noastre pentru anul 2017, sunt  focalizate pe realizarea programelor de formare din domenii de mare interes, care pot garanta siguranţa locurilor de muncă. Prin participare la cursuri si evaluări de competenţe profesionale autorizate, se pot furniza competenţe adecvate ocupaţiilor si calificarilor din ţara noastra, la care exista echivalentul Codul Ocupaţiilor din România si respectiv, Nomenclatorul Calificarilor.

Participând la cursurile referitoare la dezvoltarea abilităţilor manageriale, se pot pune bazele necesare oricărui business si management performant. Se pot dobândii cunostinţe despre comunicare, negociere, gestionarea situaţiilor conflictuale, evaluarea si recompensarea performanţelor individuale.

Cursuri din domeniile: calitate, securitate si sănătate in muncă, situaţii de urgenţă si mediu, pot veni in ajutorul tuturor celor interesaţi să dobândească o altă specializare, aliniată in procesul de imbunătăţirea performanţelor oricarei organizaţii, vezi: www.sbinfo.ro

Angajatorii recrutează si selectează personal bine pregătit profesional, pentru locul de muncă solicitat, in arii ocupaţionale care generează atât conformitate cât si siguranţă locului de muncă.