Curs Sudor

curs de sudorLa cursul de calificare nivel 2 conditie de inscriere este absolvirea invatamantului general obligatoriu.(nivel baza – 10 clase din 2003)

Cursul de sudor este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare.

Cursul de SUDOR, N.C. 7212.2.1, este un curs de calificare AUTORIZAT – Seria SB, Nr. 000753, fiind finalizat cu certificat de calificare eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Competente generale si specifice:

Generale:
– Comunicarea la locul de munca
– Munca in echipa
– Aplicarea normelor de igiena mediului, securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
– Perfectionarea activitatii profesionale
– Planificarea activitatii
– Asigurarea calitatii

Specifice:
– Elaborarea semifabricatelor
– Documentatia tehnica pentru prelucrari la cald
– Asamblari demontabile si nedemontabile
– Sudarea si taierea cu flacara de gaze
– Sudarea manuala cu electrozi inveliti
– Sudarea in mediu de gaz protector
– Sudarea prin presiune
– Sudarea prin procedee speciale
– Sudarea otelurilor, fontelor si neferoaselor
– Controlul imbinarilor sudate (CDL)

Grupul tinta

Persoane ce doresc sa dobandeasca cunostinte teoretice, practice si abilitati necesare in ocupatia de sudor, care doresc o pregatire in acest domeniu utilizand tehnologii de inalt nivel. Calificarea de sudor asigura cursantilor posibilitatea de a realiza imbinari sudate, folosind instaltii, utilaje si echipamente specifice tehnologiei de sudare.