Curs Specialist in managementul deseurilor

Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici.

– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor– obligatiile agentilor economici;
– Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
– Hotararea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
– Hotararea de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.
– Raportari.

Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor.
Evitarea sanctiunilor

– Trasabilitatea deseurilor (identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseului, intocmirea evidentei cf. HG 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica deseuri periculoase, transportul si destinatia deseurilor)
– Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza situatii din cadrul locului lor de munca.
– Formele raspunderii juridice in dreptul mediului.
– Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Grupul tinta

Cursul Specialist in managementul deseurilor se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri, In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, producatorii de deseuri persoane juridice autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege.