Curs Manager al sistemelor de management de mediu

Cursul Manager al sistemelor de management de mediu este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, fiind curs AUTORIZAT cu autorizatia seria SB nr. 000697 din 28.06.2010, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Obiectivele cursului sunt urmatoarele:

– instruirea personalului departamentului de mediu
– perfectionarea profesionala proprie
– definirea politicii de mediu a organizatiei
– elaborarea programelor de managemement de mediu
– proiectarea sistemelor de management de mediu
– evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu
– organizarea si supravegherea auditului de mediu
– implementarea sistemului de managemement de mediu
– monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu
– proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a
managementului de mediu
– organizarea departamentului de protectie a mediului
– planificarea activitatilor de protectie a medului