Curs Manager al sistemelor de management al calitatii

Cursul Manager al sistemelor de management al calitatii este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, fiind curs AUTORIZAT, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire eliberat de

Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Obiectivele cursului sunt urmatoarele:

– sa elaboreze si sa implementeze politici in domeniul calitatii;
– sa organizeze functia de calitate;
– sa asigure elaborarea si implementarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor specifice managementului calitatii;
– sa asigure implementarea sistemului calitatii;
– sa mentina si sa imbunatateasca sistemul de managemetul calitatii;
– sa realizeze evaluarea furnizorilor;
– sa instruiasca si sa motiveze personalul in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale;
– sa auditeze sistemul;
– sa trateze neconformitatile folosind masuri corective.