Curs Dispecer sisteme de alarma

Cursul de specializare este autorizat la 72 de ore din care 32 de ore pentru pregatire teoretica si 40 de ore pentru pregatire practica.

Cursul este organizat in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire.

Cursul de DISPECER CENTRU DE ALARMA, COR 541408, este finalizat cu certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Absolventul cursului de specializare DISPECER CENTRU DE ALARMA va detine abilitati de comunicare utilizand terminologia de specialitate, va sti sa identifice sarcinile de lucru si sa planifice activitatile conform cerintelor fisei postului.

Competente generale si specifice:

Generale:
– Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca
– Aplicarea normelor de protectia mediului
– Mentinerea unor relatii de munca eficace

Specifice:
– Verificarea starii de functionare a echipamentelor de monitorizare
– Identificarea situatiilor in care sunt necesare interventiile la obiectivul monitorizat
– Coordonarea actiunii echipajelor mobile
– Intocmirea raportului sinteza pentru tura incheiata

Grupul tinta

Persoane cu minim studii medii ce doresc sa dobandeasca cunostinte teoretice, practice si abilitati necesare in ocupatia de dispecer centru de alarma, cat si celor care lucreaza in supravegherea echipamentelor de dispecerizare si monitorizare a sistemelor de alarmare.