Curs Auditor in sistemul de managementul securitatii si sanatatii ocupationale

In urma acestui curs veti dobandi cunostinte legate de metodologia de realizare atat a unui audit pentru sistem de management conform cerintelor standardului OHSAS 18001 cat si al standardului ocupational in vigoare. Auditorul sitemului de management pentru sanatate si securitate ocupationala COR 325711, va putea efectua atat audit intern, cat si audit secunda parte si terta parte pentru un sitem conform cerintelor standardului OHSAS 18001.

Cursul este sustinut si organizat de formatori autorizati, specialisti consacrati in domeniu, acestia fiind si auditori activi, recunoscuti la diverse organisme de certificare internationale.

Cursul de perfectionare Auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala COR: 325711, este un curs AUTORIZAT, conform Autorizatiei seria SB nr. 000698 din 28.06.2010, fiind finalizat cu certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, recunoscut national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Obiectivele cursului sunt urmatoarele:

– sa cunoasca metodologia de efectuare a auditurilor de sistem de management
– sa cunoasca procedurile de lucru specifice desfasurarii auditului
– sa dispuna de cunostinte despre mijloacele de culegere a informatiilor
– sa cunoasca metode de verificare si validare a informatiilor culese
– sa cunoasca modul de elaborare a documentelor specifice si m odul de arhivare
– sa identifice si sa formuleze corect aspectele neconforme
– sa cunoasca atributiile fiecarui membru al echipei de audit
– sa cunoasca limba oficiala a statului
– sa poata relationa plan social si civic
– sa isi perfectioneze permanent nivelul de cunostinte profesionale
– sa cunoasca si sa respecte prevederile legale, generale si specifice, referitoare la securitatea si sanatatea in munca, protrectia mediului si prevenirea si stingerea incendiilor
– sa cunoasca masurile de prim ajutor in caz de accidentare

Cursul se adreseaza:

Tuturor persoanelor care doresc sa cunoasca cerintele standardului ocupational: Auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala COR: 325711