Acţiuni specifice ale serviciilor sanitare veterinare în spijinul autorităţiilor locale

Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia şi bunăstarea animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale şi de la animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, constituie o prioritate a serviciilor sanitare veterinare de stat şi private, pusă în slujba asigurării sănătăţii şi potenţialului animalelor aducătoare de venituri, în serviciul deţinătorilor de animale, ca cerinţă socială în care se regăsesc toate aceste activităţi, ţinând cont de oameni, de situaţia socio-economică şi financiară a momentului.

În context medicii veterinari si tehnicienii veterinari asigură, cu profesionalism, o gamă largă de servicii de specialitate, comforme legislaţiei naţionale transpusă din legislaţia europeană, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animal, prin:

  • Sprijin şi asistenţă de specialitate;
  • Sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi supravegherea statusului de sănătate a animalelor;
  • Supravegherea statusului de sănătate a animalelor;
  • Îmbunătaţirea sistemului de producere, procesare şi desfacere a produselor alimentare de origine animală şi vegetală;
  • participarea la acţiunile stabilite prin programe comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care pot afecta economic, social, sau direct sănătatea populaţiei,

Dr. Penţea Ioan             – Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Pentru a vă putea califica tehnician veterinar INFO CENTER GROUP vă oferă cursul de 1080 ore, nivel 3,
http://sbinfo.ro/curs-calificare-tehnician-veterinar