Month: aprilie 2017

Formarea profesională a adulţilor focalizată tot mai mult pe nevoile pieţei forţei de muncă    

 Locurile de muncă sigure devin ţinta resursei umane, care este tot mai mult interesată de formarea profesională a adulţilor. Aceasta se poate realiza prin calea formală, respectiv cursuri autorizate, calea nonformală prin centre de evaluare a competenţelor profesionale autorizate si calea informală, realizată pe tot parcursul vieţii.

Tot mai multe persoane, din diverse medii sociale, doresc să se adapteze cerinţelor profesionale, pentru tot mai multe joburi din planul naţional.

Obiectivele noastre pentru anul 2017, sunt  focalizate pe realizarea programelor de formare din domenii de mare interes, care pot garanta siguranţa locurilor de muncă. Prin participare la cursuri si evaluări de competenţe profesionale autorizate, se pot furniza competenţe adecvate ocupaţiilor si calificarilor din ţara noastra, la care exista echivalentul Codul Ocupaţiilor din România si respectiv, Nomenclatorul Calificarilor.

Participând la cursurile referitoare la dezvoltarea abilităţilor manageriale, se pot pune bazele necesare oricărui business si management performant. Se pot dobândii cunostinţe despre comunicare, negociere, gestionarea situaţiilor conflictuale, evaluarea si recompensarea performanţelor individuale.

Cursuri din domeniile: calitate, securitate si sănătate in muncă, situaţii de urgenţă si mediu, pot veni in ajutorul tuturor celor interesaţi să dobândească o altă specializare, aliniată in procesul de imbunătăţirea performanţelor oricarei organizaţii, vezi: www.sbinfo.ro

Angajatorii recrutează si selectează personal bine pregătit profesional, pentru locul de muncă solicitat, in arii ocupaţionale care generează atât conformitate cât si siguranţă locului de muncă.

 

Agregatoare in piata fortei de munca

Era Internetului zi de zi ne bucură cu inovații și aceasta ne facilitează accesul spre informație în nenumărate moduri. Astăzi vom discuta fenomenul de agregator de joburi, care devine tot mai prezent pe piața forței de muncă.

Prima încercare de a crea o variantă digitală a ziarelor cu avizuri, care țin de locuri de muncă, au fost job boardurile. Acestea urmează – oricine poate accesa această pagină gratuit, mai mult ca atât oricine poate publica un aviz, în majoritatea cazurilor, la fel gratuit. Job boardurile sunt într-un oarecare sens întreținute și suplinite cu informații de utilizatori. Cu popularizarea constantă a Internetului, au început să apară job boarduri nișate sau chiar agenții de recrutare, care își desfășoară activitatea pe rețeaua internațională.

Eventual serviciile acestora au devenit mai complexe și a apărut conceptul de agregator. A agrega, conform DEX-ului înseamnă a se uni, a se alipi,ce exprimă direct principiul agregatoarelor.

Acestea colectează locurile de muncă din țară, oraș sau orice altă unitate teritorială, astfel centralizând o bază de date pentru confortul utilizatorului. Astfel, orice utilizator nu mai este nevoit să viziteze un număr mare de site-uri de profil, pentru a găsi mai multe joburi convenabile.

Agregatoarele care sunt populare în România și Europa sunt ro.jooble.org, monster.com și ro.indeed.com.

Piața forței de muncă este în perpetuă schimbare, atât la nivel tehnologic, cât și infrastructural. Profesiile pe care le caută candidații devin tot mai detalizate, fapt care inferă că site-urile ce prestează servicii în acest domeniu trebuie să-și ajusteze și ele infrastructura pentru a menține un nivel adecvat de competență pe piața de astăzi. La fel și noi trebuie să ne adaptăm acestor schimbări, în timp ce progresul tehnologic ni se adaptează nouă.