Month: iunie 2014

Curs Servant pompier

Cursul este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire.

Cursul de specializare este avizat cu nr. 38758 la Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Bucuresti.

 

Cursul de SERVANT POMPIER, COR: 541104, este un curs AUTORIZAT – Seria SB, Nr. 000759, fiind finalizat cu certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Obiectivele cursului sunt urmatoarele:

– sa aplice prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca
– sa aplice normele de protectia mediului
– sa efectueze activitati de pregatire pentru interventie in situatii de urgenta
– sa desfasoare activitati premergatoare interventiei in situatii de urgenta
– sa execute interventia in situatii de urgenta
– sa intretina mijloacele tehnice de interventie din dotare

Curs Cadru tehnic cu atributii PSI

Cadru tehnic cu atributii PSICadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (PSI) trebuie sa aiba competentele necesare in planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. Cursul a fost avizat la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta cu avizul nr. 36689/28.05.2009 si de CNFPA cu autorizatia seria SB nr. 000653 din 03.08.2009, este curs de specializare si este organizat in ore de teorie si practica, in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare. Cei interesati pot sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Unitatile de competenta dobandite sunt urmatoarele:

– acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
– avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
– controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
– elaborarea documentelor specifice activitatii PSI;
– instruirea salariatilor in domeniul PSI;
– investigarea contextului producerii incendiilor;
– monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
– organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
– planificarea activitatii de PSI in unitate.

Curs de Igiena

curs de igienaCentrul de formare profesionala Info Center Group Sibiu, este autorizat prin Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului conform Ord. 1225/5031/2003, sa desfasoare cursul de Igiena-Notiuni fundamentale.

Formatorii sunt medici specialisti in igiena, epidemiologie sau medicina de laborator de la Directia de Sanatate Publica Sibiu si Directia Sanitara Veterinara Sibiu fiind autorizati sa realizeze curs Igiena-Notiuni fundamentale. Acestia sunt: Dr. Blagutiu Lucian, Dr. Brezai Carmen, Dr. Mihaila Rodica, Dr. Pacuraru Dorina si Dr. Popescu Eduard.

Va oferim posibilitatea de a va instrui din trei in trei ani la curs Igiena-Notiuni fundamentale, in urma caruia veti putea obtine certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului.

Modulele cursulului sunt urmatoarele:

Modulul 1: Servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor; inclusive alimentatie publica si a colectivitatilor.
Modulul 2: Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare, hoteluri, moteluri, cabane etc.
Modulul 3: Productia si distributia apei potabile, inclusiv a apei potabile si imbuteliate.
Modulul 4: Servicii de ingrijire corporala.
Modulul 5: Servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.

IMPORTANT PENTRU ANGAJATI SI ANGAJATORI

Conform Hotararii Guvernului nr. 857 din 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 01.09.2011, Intrat în vigoare la: 11.09.2011, la art. 5 se precizeaza: “Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.”

Certificatele de absolvire au o valabilitate de 3 ani.

La expirarea termenului de valabilitate, Info Center Group va anunta in timp util beneficiarii pentru reinnoirea certificatelor.

Grupul tinta

Cursul de igiena este obligatoriu indiferent daca este vorba de vanzatorul de la magazinul alimentar, bucatar, ospatar sau de coafeza ori manichiurista, toti angajatii sunt obligati sa fie absolventii un curs de igiena.
Angajatii care presteaza activitati de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, serviciile si productia de apa potabila, precum si serviciile de intretinere corporala sunt obligati sa urmeze un curs de Igiena.

Curs Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

Curs Instalator instalatii tehnico-sanitare si gazeLa cursul de calificare nivel 2 conditie de inscriere este absolvirea invatamantului general obligatoriu.

Cursul Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, fiind curs AUTORIZAT conform Autorizatiei seria SB nr. 000573 din 31.10.2011, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Competente generale si specifice:

Generale:
– Organizarea locului de munca
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
– Intretinerea echipamentelor de lucru
– Asigurarea calitatii lucrarilor executate
– Aplicarea normelor de protectie a mediului

Specifice:
– Montarea instalatiilor interioare de canalizare
– Montarea instalatiilor interioare de apa de consum menajer
– Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatii sanitare
– Montarea instalatiilor de stingere a incendiilor
– Montarea instalatiilor interioare de gaze naturale
– Montarea aparatelor de utilizare a gazelor
– Intretinerea instalatiilor interioare de gaze naturale si a celor sanitare

Grupul tinta

Persoane ce isi desfasoara activitatea in companii din domeniul constructiilor, in toate punctele de lucru ale acestora, de obicei in interiorul cladirilor.

Curs Sudor

curs de sudorLa cursul de calificare nivel 2 conditie de inscriere este absolvirea invatamantului general obligatoriu.(nivel baza – 10 clase din 2003)

Cursul de sudor este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, cei interesati putand sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare.

Cursul de SUDOR, N.C. 7212.2.1, este un curs de calificare AUTORIZAT – Seria SB, Nr. 000753, fiind finalizat cu certificat de calificare eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Competente generale si specifice:

Generale:
– Comunicarea la locul de munca
– Munca in echipa
– Aplicarea normelor de igiena mediului, securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
– Perfectionarea activitatii profesionale
– Planificarea activitatii
– Asigurarea calitatii

Specifice:
– Elaborarea semifabricatelor
– Documentatia tehnica pentru prelucrari la cald
– Asamblari demontabile si nedemontabile
– Sudarea si taierea cu flacara de gaze
– Sudarea manuala cu electrozi inveliti
– Sudarea in mediu de gaz protector
– Sudarea prin presiune
– Sudarea prin procedee speciale
– Sudarea otelurilor, fontelor si neferoaselor
– Controlul imbinarilor sudate (CDL)

Grupul tinta

Persoane ce doresc sa dobandeasca cunostinte teoretice, practice si abilitati necesare in ocupatia de sudor, care doresc o pregatire in acest domeniu utilizand tehnologii de inalt nivel. Calificarea de sudor asigura cursantilor posibilitatea de a realiza imbinari sudate, folosind instaltii, utilaje si echipamente specifice tehnologiei de sudare.

Curs Agent de securitate

curs agent de securitateCursul de Agent de securitate este curs autorizat N.C. 5169.1.3 cu autorizatia seria SB nr. 000735 din 27.01.2012 si este un curs de formare profesională – tip calificare, nivel 1, avand 360 ore din care 120 ore de teorie si 240 ore de practica.

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de calificare sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

CONDITII DE ACCES:

Pregatire generala minima pentru inscrierea la programul de formare:
– MINIM STUDII GIMNAZIALE, VARSTA MINIMA 18 ANI

Competente/abilitati specifice:
– VIGILENT, REZISTENTA LA EFORT FIZIC

Aviz medical:
– CERTIFICAT MEDICAL/FISA DE APTITUDINI CU SPECIFICATIA „APT PENTRU A DESFASURA ACTIVITATI SPECIFICE CA AGENT DE SECURITATE”

Alte conditii (dupa caz):
– SA NU AIBA ANTECEDENTE PENALE PENTRU INFRACTIUNI SAVARSITE CU INTENTIE
– SA FIE PERSOANE CU CETATENIA ROMANA SAU A UNUIA DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

OBIECTIVELE EXPRIMATE IN COMPETENTELE PROFESIONALE:
Obiectivele generale
1. Să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului;
2. Să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate;
3. Să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
4. Să rezolve în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate;
5. Să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
6. Să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă;
7. Să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului;
8. Să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

DURATA DE PREGATIRE – numarul total de ore este 360, din care:
– pentru pregatire teoretica: 90 ore
– pentru pregatire practica: 270 ore

Obiectivul cursului:

La finalul cursului, absolventii vor detine competente pentru:
a) Pregătirea profesionala specifica
b) Pregătirea juridica
c) Pregătirea tehnica specifica a agenţilor de securitate inarmati
d) Pregătirea fizica
e) Pregătirea practica

Grupul tinta

Cursul se adresează tuturor celor interesati să-si dezvolte competentele necesare pentru calificarea „Agentului de securitate”

 

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Curs lucrator in comert

Cursul Lucrator in comert este de calificare nivel 1 si este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, fiind curs AUTORIZAT. Cei interesati pot sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare, valabil pe viata, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse fiind recunoscut national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Centrul nostru de Formare Profesionala pentru Lucrator in comert N.C. 5220.1.1 ofera curs de calificare de 360 ore teorie si practica, ce are ca obiectiv dobandirea de competente prezentate in cele ce urmeaza:

Domeniile de competenta:

Administratie
– Intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare
– Raportarea activitatii de vanzare

Competente generale la locul de munca
– Aplicarea NPM si PSI
– Aplicarea procedurilor de calitate
– Comunicarea la locul de munca
– Efectuarea muncii in echipa

Dezvoltare profesionala
– Perfectionarea profesionala

Marketing
– Prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii
– Promovarea imaginii standului

Materii prime si materiale
– Mentinerea stocurilor de rezerva
– Vrificarea stocurilor cu vanzarile

Relatii cu clientela
– Comunicarea cu clientii
– Crearea mediului ambiental necesar vanzarii
– Efectuarea vanzarii
– Incasarea contravalorii marfii

Grupul tinta

Orice persoana care doreste obtinerea unei calificari de lucrator comercial in vederea unei posibile angajari, precum si persoanele care ocupa un post in comert, dar care nu detin inca certificatul care sa le ateste aceasta calificare se pot inscrie pentru a participa la acest curs.

Curs ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

curs ospatar chelnerCursul de Ospatar este un curs de formare profesională – tip calificare, nivel 2, avand o durata de 720 de ore.

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de calificare sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au
aderat Convenţiei de la Haga.

Obiectivul cursului:

La finalul cursului, absolventii vor detine competente pentru:
– Comunicare si numeratie
– Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
– Comunicare in limba straina
– Asigurarea calitatii
– Dezvoltare personală
– Igiena si securitatea muncii
– Lucrul in echipa
– Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism
– Promovarea produselor si serviciilor
– Psihologia consumatorului
– Evidenta operativa
– Servirea preparatelor
– Servirea bauturilor
– Alcatuirea meniurilor
– Comportament profesional

Grupul tinta

Cursul se adresează tuturor celor care doresc dobandirea de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de ospatar.

 

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Curs Bucatar

curs bucatarCursul de Bucatar este un curs de formare profesională – tip calificare, nivel 2, avand 720 ore din care 240 ore de teorie si 480 ore de practica.

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de calificare sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

Obiectivul cursului:

La finalul cursului, absolventii vor detine competente pentru:

– Întocmirea documentelor specifice
– Pregătirea antreurilor calde şi reci
– Pregătirea fripturilor
– Pregătirea gustărilor calde şi reci
– Pregătirea mâncărurilor din carne
– Pregătirea mâncărurilor din legume,orez,ouă, paste făinoase
– Pregătirea preparatelor lichide
– Prepararea dulciurilor (deserturilor)
– Prepararea fondurilor glace
– Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare
– Realizarea acţiunilor de supervizare şi control
– Realizarea aluaturilor de bază
– Realizarea salatelor
– Realizarea sosurilor

Grupul tinta

Cursul se adresează tuturor celor care doresc dobandirea de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de bucatar

Curs Ranger

RANGER este ocupatia de curand aparuta in Romania, inscrisa in Codul Ocupatiilor din Romania (COR) cu numarul: 511315. Centrul de Formare Profesionala INFO CENTER GROUP Sibiu, pentru ocupatia de RANGER, organizeaza curs autorizat de specializare, conform autorizatiei seria SB nr. 000727 din 02.05.2011, ce are ca obiectiv fundamentarea unor tehnici moderne de protectie a parcurilor naturale, siturilor, ariilor protejate, rezervatiilor din Romania.

Toate aceste organizatii trebuie sa se asigure ca pot furniza servicii la standarde profesionale si de calitate, corespunzatoare atat pentru activitatile de protectie a mediului, silvoturism, cat si pentru cele de educatie a publicului larg reprezentat de vizitatori.

Cursul de specializare Ranger un curs AUTORIZAT conform autorizatiei seria SB numar 000727 si este finalizat cu certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice fiind recunoscut national in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga.

Obiectivele cursului vor fi referitoare la:

– mentinerea sanatatii si securitatii in munca
– protejarea mediului
– supravegerea ariei protejate
– realizarea unor lucrari simple de intretinere
– informarea autoritatilor
– informarea publicului
– gestionarea situatiilor de urgenta
– coordonarea activitatilor de PSI.

Grupul tinta

Activitatile desfasurate de rangerul pentru arii protejate au la baza cunoasterea legislatiei specifice, directionata pe evidentierea abaterilor si sanctionarea acestora, anuntarea evenimentelor, relationarea cu autoritatile locale, cunoasterea si supravegerea ariei protejate, realizarea unor lucrari simple de intretinere, gestionarea situatiilor de urgenta si coordonarea activitatiilor de prevenire si stingere a incendiilor.
Ranger poate deveni orice persoana din orice domeniu de activitate care realizeaza cursul de specializare pentru ranger arii protejate.